• Specialista na
  technické překlady
 • Správné provedení
  Přísné dodržování terminologie
 • Rychlá cenová nabídka s uvedením dodací lhůty
  Přísné dodržování termínu dodání
 • Diskrétnost a profesionalita
 • Komplexní překladatelské projekty současně v několika jazycích
  Překlady ve všech jazycích

Kvalitní překlad pro nás znamená více než "doslovné přetlumočení". Správnost překladu a přesnost terminologie je pro nás základní hodnotou.

Překlady zajišťujeme jak obecné, tak odborné včetně stylistických a předtiskových korektur, bez příplatků za odbornost. Zabezpečíme komplexní překladatelské projekty i do více jazyků najednou.

Spolupracujte pouze s těmi nejlepšími! Překlady zajišťují zkušení profesionálové a kvalifikovaní odborníci, a to výhradně do svého mateřského jazyka. Rodilí mluvčí vyrovnávají rozdíly v myšlení mezi jazykovými kulturami již při překladu – autorův zamýšlený účinek na čtenáře tak zůstane zachován.

Traduko s.r.o. bylo založeno v roce 2005, jako agentura specializovaná na technické překlady. Spolehlivě fungujeme zejména na německém trhu. Jednatel společnosti Jens U. Klein, PhD, narozený v roce 1968 v Berlíně (DE) vystudoval obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd ČR. Překladatelské činnosti se věnuje profesionálně již od roku 1997.

Silné stránky naší společnosti

 • skvěle odvedená práce
 • dodržování termínů dodání
 • diskrétnost a profesionální přístup
 • dodržování odborné terminologie
 • komplexní překladatelské projekty, i do více jazyků najednou
 • překlady do všech světových jazyků
 • rychlá cenová nabídka s uvedením dodací lhůty (nejpozději do 24 hodin)

Grafické a technické úpravy překladů

Překlady dodáváme v grafické úpravě s využitím běžných programů MS Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage), FrameMaker. Naší zásadou je perfektní servis a absolutní diskrétnost, pro zvláštní bezpečnost jsou soubory zasílané e-mailem kódovány také dle požadavků zákazníka (např. AxCryptum).

Pro odborné překlady běžně používáme CAT-Tools, jako je SDL Trados (CAT = computer-aided translations/překlady podporované počítačem).

Při práci s CAT nástrojem se vytvoří tzv. databáze se strukturovanými překlady (systémy překladové paměti). Takto zpracované databáze s jednotnou terminologií lze používat při všech dalších překladech, čímž se zvyšuje kvalita překladů, zajišťuje jednotnost terminologie a snižují se náklady. Vytvořená databáze je zákazníkovi plně k dispozici.

U aktuálního překladu mohou být rovněž implementovány systémy překladové paměti a terminologické databáze předem poskytnuté zákazníkem.

Hlavní výhody CAT nástrojů

 • vytvoření systému překladové paměti specifické pro zákazníka
 • zachování jednotné terminologie při překladatelských projektech
 • snížení nákladů při opakovaných překladech