Dict.cc

Německo-anglický slovník

www.dict.cc

BDÜ Online

Spolkový svaz tlumočníků a překladatelů

www.bdue.de

Portál překladatelů

www.uepo.de

Kuriozní chyby z překladů

www.uepo.de/category/ubersetzungsfehler