Naše všeobecné obchodní podmínky (VOP) naleznete zde.

Traduko, s.r.o.
Čs. armády 371/11
CZ-160 00 Praha 6

Telefon: 233 320 727
Mobil: 603 516 936
E-Mail: post@traduko.eu

Obchodní rejstřík
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č. 104593

Jednatel: Jens U. Klein, PhD

IČO: 272 08 915
DIČ: CZ27208915

Ochrana údajů

Při návštěvě webové stránky poskytovatele mohou být ukládány informace o přístupu (datum, čas, navštívená stránka). Tyto údaje se neřadí mezi osobní údaje a jsou anonymizovány. Vyhodnocují se výhradně pro statistické účely. Předávání třetím osobám, ať už ke komerčním nebo nekomerčním účelům, se neprovádí.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) vykazuje bezpečnostní mezery a nelze jej zcela ochránit před přístupem třetích osob.

Vyloučení odpovědnosti

Všechny informace na této webové stránce byly pečlivě zkontrolovány a jsou pravidelně aktualizovány. Nelze však převzít odpovědnost ani záruku za to, že všechny údaje byly reprodukovány v kompletním, správném a aktuálním stavu. Toto platí také pro všechny odkazy na jiné webové stránky, které jsou uváděny přímo či nepřímo. Veškeré údaje mohou být změněny, odstraněny nebo doplněny bez předchozího oznámení.