Profesionální

provedení

Přísné dodržování

termínu dodání

Komplexní překlady

současně v několika jazycích

Dodržování

odborné terminologie

Od roku 2005 plní Traduko s.r.o. všechna vaše přání v oblasti profesionálních překladů. Kromě perfektní kvality garantujeme rychlé a přesné zpracování zakázek.

Traduko s.r.o. spolupracuje se zkušenými odbornými překladateli, kteří jsou výhradně rodilými mluvčími v příslušném cílovém jazyce, a zaručuje vám tak optimální jazykovou kvalitu.

Každá zakázka prochází vícestupňovou kontrolou úplnosti textu, správnosti struktury cílového textu ve srovnání s originálem a správnosti číselných údajů.

Na přání nabízíme klientům dodatečnou korekturu překladu 2. překladatelem (za běžný příplatek 50 %). Tato korektura se doporučuje především u dokumentů, které se používají pro marketingové účely a/nebo jdou do tisku.

  • překlady výhradně rodilými mluvčími
  • použití CAT-Tools (Computer Aided Translation)
  • dodržování odborné terminologie
  • diskrétnost a profesionální přístup
  • striktní dodržování termínů dodání